THIỀN TRỊ LIỆU ÂM THANH CHUONG XOAY

Là người tiên phong đưa thiền chuông xoay và chữa lành về việt nam

  • 1 gi
  • 700
  • shivom yoga academy thành phố thủ đức

Mô tả dịch vụ

Trực tiếp hướng dẫn bới thầy Gurdev Singh người tiên phong mang Trị Liệu Bằng Âm Thanh Của Chuông Xoay Tây Tạng đến Việt nam. Học cách sử dụng tần số âm thanh và tác dụng của chuông xoay trong việc chữa lành, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả chuông xoay dành cho tất cả mọi người để thực hành thiền tự nhiên nhất. Chuông xoay Tây Tạng được sử dụng khắp thế giới với mục đích thiền định, thư giãn, dùng cho âm nhạc, và sức khỏe con người. Những chiếc chuông này được sử dụng bởi các chuyên gia - gồm cả các chuyên gia y tế, giáo viên, nhạc sĩ và các vị thầy tâm linh. Thiền chuông xoay Tây Tạng - .NAAD YOGA là sự Trải nghiệm Yoga thiền âm thanh độc đáo với "Sóng âm thuần khiết - Năng lượng tích cực" chưa từng có tại SHIVOM YOGA.

Buổi sắp tới

Chi tiết liên hệ

  • Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

    +84 325 337 398

    yogashivom@gmail.com