​đăng ký lớp học

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CHỌN CHO MÌNH LỚP HỌC PHÙ HỢP NHẤT

 • yoga beginner for new members

  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

  1 giờ

  299 Đồng Việt Nam
 • Đây là hệ thống các bài tập yoga trên võng đầy thể lực và nghệ thuật

  T3, T5

  1 giờ

  1.000 Đồng Việt Nam
 • các bài tập yoga và cadio hiệu quả, đốt mỡ tối đa trong 30 phút

  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

  1 giờ

  500
 • Là người tiên phong đưa thiền chuông xoay và chữa lành về việt nam

  T3, T5

  1 giờ

  700
 • Shivom là đơn vị đào tạo hlv giáo viên yoga uy tín bằng cấp quốc tế

  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

  1 giờ

 • Đơn vị đào tạo nghề yoga bằng cấp được công nhận toàn quốc và quốc tế

  T3, T5

  1 giờ

  2.500 Đồng Việt Nam
 • Bằng cấp được Tổng cục TDTT, Bộ y tế và Bộ giáo dục đào tao công nhận...

  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

  1 giờ

  30 Đồng Việt Nam
 • GIẢI PHÁP VỀ HỆ SINH THÁI SỨC KHỎE TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

  1000